سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالوور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
424
فالوور ایرانی سرعت مناسب (پیشنهادی)
22000
100 / 1000
423
فالوور ۹۰% ایرانی
22000
50 / 4000
428
فالوور ایرانی کیفیت خوب و سرعت خوب
24062.5
500 / 10000
422
فالوور قیمت ارزان ایرانی
24062.5
500 / 2000
436
فالوور با کیفیت میکس ایرانی و خارجی سرور الماس
24612.5
100 / 50000
416
فالوور ایرانی با کیفیت (پیشنهادی)
24750
50 / 200
421
فالور باکیفیت مناسب (ایرانی_عربی_خارجی و..)
25437.5
1000 / 10000
419
فالور ایرانی کیفیت متوسط و پیشنهادی جدید
26125
500 / 3000
435
فالوور ایرانی کیفیت خوب - 15% هدیه برای جبران ریزش
26812.5
50 / 4000
425
فالوور ایرانی شروع سریع (پیشنهادی)
27500
500 / 1500
420
فالوور میکس ایرانی خارجی + لایک 5 پست آخر
27500
100 / 10000
429
فالور ایرانی فوق العاده باکیفیت واقعی ( پیشنهادی ) (آلفا)
31625
1000 / 5000
431
فالوور 70% ایرانی با کیفیت
31625
1000 / 2000
434
فالوور ایرانی کیفیت بالا
31625
1000 / 5000
418
فالوور فیک اینستاگرام (ایرانی)
31625
100 / 10000
426
فالور 50% واقعی ایرانی (آلفا)
33000
1000 / 4000
427
فالوور بسیار ظرفیت بالا ایرانی تا 100 کا (آلفا)
34375
1000 / 100000
430
فالور ایرانی کیفیت مناسب همراه با لایک ۵ پست اخر
38500
500 / 2000
417
فالوور ایرانی واقعی
41250
100 / 10000
432
فالوور پاپ آپ برای اینستاگرام
467500
1000 / 1000

فالوور خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
443
فالوور خارجی فوق ارزان
4598
50 / 5000
452
فالوور فوق ارزان خارجی
5434
100 / 10000
451
فالوور خارجی خیلی ارزان
7774.8
50 / 10000
437
فالوور خارجی ارزان قیمت
11035.2
50 / 10000
450
فالوور خارجی ارزان قیمت
15048
20 / 1000
449
فالوور خارجی کیفیت مناسب
16720
100 / 5000
445
فالوور خارجی کیفیت مناسب
17054.4
50 / 1000
448
فالوور کیفیت نسبتا خوب
17054.4
100 / 15000
444
فالوور خارجی ارزان قیمت
20900
50 / 10000
438
فالوور ارزان خارجی (سرعت متوسط)
25080
10 / 20000
446
فالوور خارجی کیفیت مناسب
38038
70 / 1000
440
فالوور با کیفیت خارجی
50160
50 / 50000
439
فالوور خارجی با کیفیت کم ریزش
66880
100 / 5000
447
فالوور خارجی بسیار با کیفیت
100320
50 / 55000
442
فالوور خارجی با کیفیت
104500
50 / 50000
441
فالوور نیمه واقعی خارجی
104500
50 / 10000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
463
لایک خارجی ارزان قیمت
6813.4
100 / 10000
456
لایک خارجی شروع سریع
7524
20 / 50
469
لایک ایرانی مناسب اکسپلور (آلفا)
12375
1000 / 5000
466
لایک باکیفیت ایرانی
12375
1000 / 10000
473
لایک ایرانی سرعت کم
13062.5
500 / 1000
470
لایک ایرانی کیفیت خوب سرعت خوب
13062.5
500 / 2000
459
لایک خارجی کیفیت مناسب سرعت بالا (پیشنهادی)
13376
50 / 10000
464
لایک ایرانی باکیفیت عکس دار جدید
13750
500 / 10000
468
لایک فول ایرانی فول پروفایل 99%
13750
50 / 3000
471
لایک ایرانی شروع سریع
15125
200 / 10000
453
لایک ارزان قیمت خارجی کیفیت مناسب
15382.4
20 / 10000
467
لایک ایرانی شروع سریع
16500
50 / 1000
465
لایک ایرانی و خارجی
16500
100 / 10000
462
لایک خارجی کیفیت مناسب و شروع سریع
17054.4
100 / 10000
457
لایک ایرانی واقعی
19250
100 / 30000
472
لایک ایرانی پرسرعت
19250
500 / 10000
460
لایک ارزان واقعی خارجی
20064
30 / 25000
455
لایک کم ریزش خارجی
20064
100 / 10000
461
لایک خارجی بدون ریزش
25581.6
100 / 150000
454
لایک واقعی و بسیار باکیفیت خارجی
27588
40 / 25000
458
لایک خارجی کم ریزش کیفیت خوب
38038
50 / 5000

IGTV اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
476
ویو IGTV ارزان
752.4
550 / 1000000
474
ویو TV خارجی کیفیت خوب
752.4
520 / 10000000
482
ویو ارزان خارجی IGTV
752.4
100 / 1000000
478
ویو IGTV سرویس جدید و سریع
836
100 / 10000000
480
ویو IGTV فوق ارزان
836
100 / 1000000
481
ویو IGTV ارزان خارجی
877.8
100 / 2000000
484
ویو IGTV کیفیت خوب
919.6
500 / 1000000
475
IGTV سرویس خارجی
1003.2
150 / 10000000
485
ویو IGTV خارجی بسیار سریع
1212.2
100 / 1000000
477
ویو IGTV
2508
100 / 30000000
483
لایک IGTV ایرانی شروع سریع
19250
50 / 1500
479
لایک اینستاگرام ایرانی تقریبا واقعی (IGTV)
34375
500 / 5000

ویو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
496
ویو ویدئو + ایمپریشن خارجی
376.2
500 / 1000000
499
ویو ویدیو خارجی + ایمپریشن
459.8
500 / 500000
492
ویو ارزان خارجی
585.2
500 / 100000
491
ویو ویدیو ارزان خارجی
585.2
500 / 100000
486
ویو فیلم ایران
627
500 / 100000
498
ویو ویدیو خوب خارجی
627
100 / 100000
504
ویو ویدئو خارجی ارزان قیمت
668.8
500 / 1000000
497
ویو ارزان خارجی
752.4
100 / 10000000
505
ویو سریع خارجی
836
100 / 1000000
501
ویو فیلم خارجی ارزان قیمت
836
100 / 500000
495
ویو ویدیو کم ریزش خارجی
919.6
200 / 100000
503
ویو خارجی کیفیت بالا
961.4
100 / 5000000
500
ویو فیلم خارجی
1254
100 / 15000
490
ویو ویدیو + ایمپریشن + مشاهده پروفایل
1839.2
100 / 50000
488
ویو فیلم با کیفیت
2006.4
110 / 10000000
502
ویو باکیفیت و سریع خارجی
2090
200 / 500000
487
ویو خارجی سریع
2508
10 / 1000000
489
ویو فیلم بسیار با کیفیت خارجی
2508
100 / 1000000
494
ویو فیلم + ایمپریشن
3009.6
100 / 1000000
493
ویو فیلم + مشاهده پروفایل
3511.2
100 / 1000000

استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
507
استوری همه پست ها ارزان
1630.2
250 / 5000
508
ویو استوری تمام پست ها
2090
100 / 50000
512
ویو استوری خارجی
2090
300 / 40000
511
استوری خارجی همه استوری ها
2508
100 / 5000
510
Instagram REEL Views + Reach + Impression + Profile Visits
3009.6
110 / 10000000
514
ویو استوری خارجی
3344
20 / 15000
506
ویو استوری (آخرین استوری) + مشاهده پروفایل
5225
20 / 3000
513
ویو استوری با کیفیت
10032
100 / 40000
509
Instagram Reel Likes
45980
20 / 50000

لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
515
مشاهده لایو به مدت 60 دقیقه
451440
20 / 1000

سایر اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
524
سیو پست اینستاگرام خارجی
627
25 / 150000
519
سیو پست فالوور واقعی
627
100 / 150000
517
ریچ + ایمپریشن ( سرور فوق ارزان )
668.8
25 / 50000
521
ایمپریشن + ریچ
752.4
50 / 25000
525
سیو عکس و ویدیو
752.4
10 / 25000
520
ایمپریشن خارجی کیفیت بالا
2424.4
100 / 100000
518
ریچ + ایمپریشن + مشاهده پروفایل
2508
100 / 500000
522
مشاهده پروفایل خارجی
5225
100 / 50000
516
ترافیک وب سایت با اینستاگرام
6270
500 / 100000
523
ویو Highlights
50160
20 / 30000
526
ویو هایلایت اینستاگرام
50160
20 / 10000

سرویس های حرفه ای برای رسیدن به اکسپلور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
531
ویو آی جی تی وی + Impressions + Reach + Profile Visit + Explore + All
3009.6
100 / 1000000
528
لایک خارجی اینستاگرام ارزان
22154
20 / 50000
530
Impressions + Profile Visit + Discover
27170
100 / 50000
529
لایک خارجی
117040
70 / 50000
527
لایک خارجی اینستاگرام
146300
50 / 5000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
532
کامنت (فارسی ،انگلیسی معنادار، ایموجی)
15125
100 / 1000
534
کامنت فارسی
23375
500 / 10000
533
کامنت رندمی فارسی
37125
50 / 30000

ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
543
ممبر اد اجباری
11687.5
1000 / 10000
542
ممبر هیدن کانال
11687.5
1000 / 10000
549
ممبر اد اجباری ساده کانال (کانال زیر 100کا)
12375
1000 / 50000
548
ممبر اد اجباری هیدن کانال
12375
1000 / 50000
536
ممبر اد اجباری کانال تلگرام (هیدن)
12375
1000 / 50000
539
ممبر اد اجباری گروه تلگرام (هیدن)
13750
1000 / 50000
535
ممبر غیرفعال کانال تلگرام
13750
1000 / 5000
545
ممبر فیک برای کانال
13750
1000 / 5000
538
ممبر اد اجباری با کیفیت عالی
15125
1000 / 50000
537
ممبر اد اجباری خالص ویو دار
16500
1000 / 50000
544
ممبر اد اجباری کانال تلگرام (قفلی)
16500
1000 / 5000
541
ممبر میکس خارجی کانال / گروه تلگرام
24244
520 / 10000
546
ممبر واقعی و فعال کانال کیفیت عالی
24750
1000 / 50000
540
ممبر کانال تلگرام خارجی
26125
500 / 10000
547
ممبر فعال کانال تلگرام ( پیشنهادی )
34375
500 / 5000

ممبر گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
558
ممبر واقعی گروه خصوصی
8250
1000 / 50000
551
ممبر فعال گروه تلگرام (ادلیست) ( لینک خصوصی قرار دهید)
9625
1000 / 50000
556
ممبر ادلیست برای گروه
11000
1000 / 200000
554
ممبر ایرانی کاملا واقعی 100%
11000
1000 / 5000
550
ممبر غیر فعال گروه تلگرام
11000
500 / 10000
553
ممبر واقعی و فعال گروه
11000
1000 / 50000
557
فیک گروه بدون ریزش
13750
1000 / 10000
552
ممبر اد اجباری گروه تلگرام (ساده)
13750
1000 / 50000
559
ممبر فیک گروه کیفیت عالی بدون ریزش
14850
500 / 10000
555
ممبر واقعی گروه
15125
1000 / 10000
560
ممبر خانم واقعی و فعال گروه کیفیت عالی
99000
500 / 5000

بازدید پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
576
بازدید تک پست ظرفیت بالا
206.8
15000 / 200000
572
ویو پست ارزان
206.8
50 / 15000
561
بازدید تک پست تلگرام / سرور ارزان
275
1000 / 100000
573
ویو 5 پست آخر کانال
1031.8
100 / 15000
570
بازدید پست آخر
1254
100 / 10000
571
ویو 5 پست آخر کانال / سرور متوسط
1375
1000 / 20000
574
ویو 10 پست آخر کانال
2062.5
100 / 15000
562
ویو 10 پست آخر کانال / سرعت متوسط
2750
1000 / 100000
575
ویو 20 پست آخر کانال
3437.5
100 / 15000
564
ویو 20 پست آخر کانال / سرعت متوسط
4125
1000 / 100000
569
بازدید 5 پست آخر
6270
100 / 35000
578
بازدید 50 پست آخر
6875
1000 / 100000
563
ویو 50 پست آخر کانال / سرعت متوسط
6875
1000 / 40000
577
ویو 100 پست آخر کانال
9625
100 / 15000
567
بازدید 10 پست اخیر
12540
100 / 35000
579
ویو 100 پست آخر کانال
13750
1000 / 5000
568
بازدید 20 پست اخیر
25080
100 / 35000
565
لایک و نظرسنجی تلگرام کانال عمومی
41250
100 / 10000
566
لایک و نظرسنجی تلگرام کانال خصوصی
137500
100 / 10000

فالوور فیسبوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
580
Facebook FanPage Followers
167200
110 / 20000

لایک پیج فیسبوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
581
لایک پیج
146300
20 / 3000

لایک پست فیسبوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
582
لایک پست خارجی
41800
40 / 3000
583
لایک پست خارجی
83600
110 / 5000

ویو فیسبوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
584
ویو ویدیو خارجی ارزان
1463
110 / 2000000000
585
ویو ویدیو خارجی
6019.2
110 / 1000000

سایر خدمات فیسبوک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
586
ممبر گروه فیسبوک
188100
100 / 10000
587
به اشتراک گذاری وب سایت
376200
60 / 5000

بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
589
ویو یوتیوب واچ تایم ارزان خارجی
20900
500 / 1000000
590
ویو واچ تایم یوتیوب
54340
100 / 200000
588
ویو ارزان یوتیوب
56430
1000 / 1000000

بازدید Watchtime

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
591
واچ تایم یوتیوب (ویدیو 1 ساعته)
313500
100 / 4000

لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
593
لایک یوتیوب سرو 2
45687.4
50 / 20000
592
لایک بدون جبران ریزش
62700
100 / 50000

فالوور توئیتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
594
فالوور خارجی
426360
60 / 4000

فالوور لینکدین

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
596
فالوور لینکدین Company Page
217360
100 / 100000
597
فالوور خارجی لینکدین Profile
244530
100 / 1000000
595
فالوور خارجی
351120
100 / 50000

لایک لینکدین

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
598
لایک پست
869440
30 / 100000

سایر سرویس های لینکدین

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
599
ویو ویدیو و عکس خارجی
135850
500 / 100000
600
تست
137500
100 / 1000

فالوور پینترست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
603
Board فالوور
83600
50 / 500000
601
فالوور خارجی
83600
100 / 5000
602
فالوور کیفیت بالا خارجی
209000
100 / 100000

لایک پینترست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
604
لایک خارجی
83600
100 / 5000
605
لایک کیفیت بالا خارجی
104500
100 / 10000

سایر سرویس های پینترست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
607
تست برنامه نویس کار نمیکند
13750
1 / 1000000
606
Repin خارجی
83600
20 / 5000

UC CASH

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
609
یوسی پابجی تعداد 32
27500
1000 / 1000
608
یوسی پابجی تعداد 63
48125
1000 / 1000
610
یوسی پابجی تعداد 198
123750
1000 / 1000
611
یوسی پابجی تعداد 690
371250
1000 / 1000

فالوور تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
613
فالوور خارجی
148390
100 / 10000
612
فالوور تیک تاک
150480
50 / 50000
614
فالوور با کیفیت تیک تاک
221540
50 / 5000
615
فالوور خارجی تیک تاک
246620
50 / 10000

ویو تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
616
ویو خارجی تیک تاک
3135
500 / 1000000

لایک تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
621
لایک خارجی
28758.4
10 / 5000
620
لایک ارزان تیک تاک
31350
110 / 10000
619
لایک ارزان خارجی
39710
100 / 10000
618
لایک فیک خارجی
52250
100 / 10000
617
لایک واقعی
221540
30 / 20000

فالوور آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
622
فالوور آپارات کیفیت عالی (در حال تست)
27500
100 / 5000
623
دنبال کننده آپارات
96250
200 / 100000

بازدید ویدیو آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
625
بازدید ویدیو آپارات
6875
1000 / 100000
624
بازدید ویدیو آپارات (در حال تست)
8250
100 / 1500

لایک ویدیو آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
626
لایک ویدیو آپارات ایرانی (در حال تست)
13750
100 / 1500
627
لایک ویدیو آپارات
20625
200 / 100000

اد پلی لیست آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
628
اد پلی لیست آپارات (در حال تست)
20625
100 / 5000